På svenska Suomeksi In English
Denna sida samt mailinglistorna om
hydrocefalus/vattenskalle och esofagusatresi startades
på grund av att då vår son Tim, född 1992
fanns det knapphändigt med samlad information
om dessa missbildningar, för föräldrar och anhöriga


Ej heller hittade vi något kontaktnät med
andra som drabbats av liknande
men kände att ett behov fanns.
Sajten är tänkt som en mötes och info plats
för bla föräldrar/anhöriga till barn/vuxna och drabbade
med hydrocefalus och/eller esofagusatresi.


Mailinglistorna som ett nätverk av föräldrar
och drabbade för att få och ge stöd när så behövs.

Idag finns det mycket bra information
att tillgå på nätet men tyvärr så är
den informationen väldigt utspridd.
Därför försöker jag samla information här och på
mailinglistorna, för att sprida detta vidare.


Trots alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, måste man komma ihåg att innehållet förvaltas av en förälder, inte av en läkare.
Information som finns här är för allmänt ändamål och är inte någon ersättning för vård av en läkare.
(titta i LINKS för utförligare medicinsk information)