Uppdaterat 2020 01 09


Nya artiklar i SR Halland
Klicka på länken MIX

Två gamla men bra länkar om hc

Ågrenskas Nyhetsbrev och sammanfattning om hc


En kort hc sammanfattning


Försäkringskassan och LSS

"Fångad i fattigdom?"

Artikel i FöräldraKraft


TV program om autism


Visste du detta om LSSIpad och shunt

Majoriteten av barn med hydrocefalus har synproblem
Avhandling av
Susanne Andersson

Visual function and ocular morphology in children with surgically treated hydrocephalus

Fler artiklar om HydroChat
och Tim


Ågrenskas Nyhetsbrev
om hydrocefalus

Ågrenskas Nyhetsbrev
om esofagusatresi


Länkar till infon vi får på träffarna *HÄR*


Mailinglista
om HC för
barn/ungdomar

Put a Pin on the Map View my Guestmap