Suomeksi

Hydrocefalus
English

 


Olika typer av Hydrocephalus

 

Man brukar dela in hydrocephalus i två olika huvudtyper:
medfödd eller förvärvad.

Medfödd hydrocephalus
betyder endast att sjukdomen existerade innan födseln,
även om den inte visar sig förrän senare i livet, kanske först i vuxenstadiet.
Blockeringar eller förträngningar i hjärngångarna
är den vanligaste orsaken till medfödd hydrocephalus.

Förvärvad hydrocephalus
utvecklas först efter födseln.
Bakomliggande orsaker till denna typ av hydrocephalus kan vara olyckor,
hjärntumörer, ärrvävnader, hjärnblöd-ningar eller hjärnhinneinflammation.

Andra sätt att dela in hydrocephalus på följer nedan:

Den vanligaste formen av medfödd hydrocephalus är
obstruktiv eller ickekommu-nicerande hydrocephalus

som uppstår när hjärnvätskans flöde blir blockerat inom ventrikelsystemet.
Gångarna som leder hjärnvätska från den tredje till den fjärde ventrikeln
blockeras på grund av missbildning, inflammation, tumör eller blödning.
Denna typ av hydrocephalus kan även uppstå efter födseln.

Ej obstruktiv eller kommunicerande hydrocephalus
uppstår när hjärnvätskan som lämnar fjärde ventrikeln
är begränsad i sitt flöde över hjärnan eller om blodbanans
uppsugningsförmåga inte fungerar som den ska.
Den kan också uppkomma genom överproduktion av hjärnvätska på grund av tumör.
Denna typ av hydrocephalus kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

Normaltryckshydrocephalus (NPH)
är en ökning av hjärnvätska i ventriklarna där följden endast
består av ett litet tryck inuti huvudet.
Den exakta orsaken till denna typ av hydrocephalus är inte klarlagd
men den ses ofta på vuxna personer över 60 år.
NPH är ett sjukdomstillstånd som är svårt att diagnostisera
då det liknar andra sjukdomstillstånd såsom
Alzheimers och Parkinson,
som är vanliga hos äldre personer.

text från MedtronicsMan har även nyligen gjort studier
för hur det går för dessa shuntopererade barn.
Prognoserna ser lite olika ut beroende på när barnet är fött.
Totalt så ser det ut ungefär såhär:

* ca 20 % hamnar i för tidig pubertet
* Mental retardation drabbar ca 40%
* Barnen har oftare bättre verbal begåvning än icke verbal
* Ca 30-50% uppvisar beteendeproblematik
* Ca 20% har autistiska symptom
* Många får minnes och uppmärksamhetsproblem
* Mer samlad info *HÄR*